zczechowska1

zczechowska1

Pod skrzydłami Pelikana

Za chwilę rusza nasz bezpłatny program dla nauczycieli, dotyczący motoryki małej, przygotowany na zaproszenie i we współpracy z Pelikan Polska. ZAPRASZAM NA PIERWSZY WEBIBAR, PODCZAS KTÓREGO OMÓWIĘ SZCZEGÓŁY! Czy wiecie, że w ramach naszego programu „Pod skrzydłami Pelikana” zaprosiliśmy do…

Słoiki mocy i dobrych myśli na start

Powrót do szkoły po przerwie wakacyjnej nie musi być smutny i standardowy, tym bardziej, że wszyscy  jesteśmy ciekawi tego co przyniesie przyszłość i nowy rok szkolny. Dlatego staramy się, aby stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki, atmosferę współpracy, wsparcia i…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.…

SZKOLNE ZASADY NA GAZETKĘ

Niebawem wracamy do szkół i wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób zobrazować i zaakcentować naszym uczniom zasady związane z zachowaniem się w szkole. Wizualizacja przemawia najbardziej, stąd pomysł na zasady w formie graficznej bliskiej uczniom. Ponownie poprosiłyśmy o…

Webinar: Rozruch na start!

„Rozruch na start„ Kiedy? 28.08.2023 r. od godz. 19.00 Wszyscy potrzebujemy rozruchu. Na początku roku szkolnego myślami ciągle jeszcze jesteśmy na wakacjach, a tu pojawiają się podręczniki, wymagania programowe, powtórki przedmiotowe. A przecież po tak długiej przerwie wszyscy potrzebujemy rozruchu! I…

Planowanie pracy nauczyciela współorganizującego

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie – integracyjne w oddziale integracyjnym, specjalne w oddziale ogólnodostępnym – jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży…

Webinar „Witaj pierwsza klaso”

Prowadzący: Beata Skrzypiec, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, współautor podręcznika do klas I – III, ekspert do spraw awansu zawodowego.Termin: 30 sierpnia 2023 r. środa, godzina 17.00 Dla kogo: dla nauczycieli i nauczycielek rozpoczynających pracę w klasie pierwszej (i nie tylko)Tematyka: Inspiracje,…