Kategoria MATERIAŁY

Kreatywne kołeczki

Zajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia…

Czytaj dalej

Sprawozdanie pedagoga specjalnego

Koniec pierwszego półrocza staje się faktem, zatem wielu z nas dokonuje podsumowań efektywności swojej pracy, oceny efektywności prowadzonych zajęć, konstruujemy…

Czytaj dalej

Sensoryczne patyczki

Pomysł na ciekawe, niesztampowe pomoce dydaktyczne, do wykorzystania podczas lekcji ale przede wszystkim  zajęć rewalidacyjnych- to  kreatywne patyczki. Ciekawostką jest…

Czytaj dalej

Pomoce 3D

Zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, mała sprawność manualna i niezgrabność ruchowa to podstawowe dysfunkcje uczniów ze SPE. Aby pomóc usprawnić te…

Czytaj dalej