zczechowska1

zczechowska1

Sowy 3D na Dzień Nauczyciela

Świadomość użyteczności wytwarzanych przedmiotów jest kluczowa. Ważne jest to, aby uczeń, który np. z wykorzystaniem długopisu 3D stworzył jakikolwiek przedmiot znał jego przeznaczenie. Wtedy motywacja do wykonywania ćwiczenia, skupienia uwagi, koncentracji, precyzji i estetyka będzie znacząco większa.  Podczas zajęć z…

XVII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

XVII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Z ogromną radością informujemy, że mój Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl po raz pierwszy, uczestniczyć będzie na Ogólnopolskim Kongresie Zarządzania Oświatą w Zakopanem. Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty…

Jak organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim?

Wiele dzieci ze względu na głęboką niepełnosprawność intelektualną jest uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.Jak zatem organizować. planować i prowadzić takie zajęcia? Zajęcia obejmują w szczególności: 1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć; 2) kształtowanie sposobu komunikowania…

Jak pracować w zróżnicowanej klasie i grupie?

Czym jest zróżnicowana grupa w przedszkolu i klasa w szkole? Zróżnicowana grupa lub klasa to taka, do której uczęszczają dzieci i uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Każdy z nich ma swoje mocne strony, zainteresowania, ale także obszary, które trzeba usprawniać…

PAKIET MATERIAŁÓW NA DZIEŃ KROPKI

Zbliża się Dzień Kropki, dlatego chcemy też czas wykorzystać na kreatywne aktywności z uczniami, zarówno na zajęciach edukacyjnych jak i na terapii. Jak to zrobić, by zachęcić uczniów do usprawniania zaburzonych obszarów? Przede wszystkim zaproponować angażujące, kolorowe i niesztampowe ćwiczenia…

Oferta szkoleń na nowy rok szkolny 2023/2024 wideo

❗️❗️❗️OFERTA SZKOLEŃ: AKREDYTOWANY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZYTA CZECHOWSKA SPECJALNI.PL ❗️❗️❗️ – wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami MEiN 🟪W tym roku znacząco poszerzyliśmy ofertę doskonalenia nauczycieli o nowe obszary tematyczne.🟪Oferujemy szkolenia zgodne z polityką oświatową państwa.🟪Przygotowaliśmy ofertę odpowiadając na zapotrzebowanie…

AI- sztuczna inteligencja w programie do rozwijania wyobraźni

Rozwijanie kreatywności u naszych uczniów jest niezwykle ważne i pożądane. Uczniowie, szczególni Ci młodsi uwielbiają rysować, budować, konstruować i tworzyć.  Czy tę dziecięcą ciekawość  i aktywność twórczą można rozwijać z wykorzystaniem nowych technologii I sztucznej inteligencji? Oczywiście, że tak. Jest…