Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Rozwijanie umiejętności uczenia się jest kluczowym aspektem w edukacji, ponieważ zdolność skutecznego uczenia się wpływa bezpośrednio na sukces uczniów w nauce oraz na osiągnięcie pełnego potencjału intelektualnego. 

W odpowiedzi na potrzeby uczniów wiele szkół oferuje zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mają dostarczyć uczniom praktycznych narzędzi i strategii, które ułatwią im przyswajanie wiedzy i pomogą osiągać sukces w nauce na miarę ich możliwości.

Oto kilka kluczowych obszarów, które są często objęte tymi zajęciami:

1. Techniki nauki i organizacji czasu.

Uczniowie uczą się skutecznych technik przyswajanie wiedzy, takich jak tworzenie notatek, podkreślanie, tworzenie planów lekcji oraz zarządzanie czasem. Opanowanie tych umiejętności pomaga w efektywnym przyswajaniu wiedzy i systematycznym wykonywaniu zadań.

2. Skupienie i koncentracja.

Na zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się, uczniowie uczą się technik relaksacji i koncentracji, które pomagają im utrzymać uwagę na zadaniach i skupić się na nauce.

3. Różnorodne style uczenia się.

Zrozumienie, że różni uczniowie uczą się w różny sposób, jest kluczowym elementem. Na tych zajęciach nauczyciele pomagają uczniom zidentyfikować swój indywidualny styl uczenia się i dostosować swoje metody nauki do swoich preferencji.

4. Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. 

Uczniowie uczą się rozwiązywania problemów i rozwijania krytycznego myślenia, co pomaga im w analizie informacji i podejmowaniu świadomych decyzji.

5. Motywacja i zarządzanie stresem. 

Na tych zajęciach uczniowie odkrywają strategie radzenia sobie ze stresem związanym z nauką i rozwijają swoją motywację do osiągania sukcesów edukacyjnych.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania i indywidualne umiejętności. Nauczyciele muszą zadbać o to, aby każdy uczestnik miał dostęp do odpowiednich narzędzi i wsparcia, które pomogą mu w efektywnym uczeniu się. Dzięki temu, każde dziecko znajdzie swoją unikalną ścieżkę do osiągnięcia sukcesu w nauce i rozwinięcia swojego potencjału.

W przepisach nie określono maksymalnej liczby uczestników oznacza to, że decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor wspólnie z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, wykazującej:

  • niewystarczający poziom kompetencji w zakresie uczenia się, w tym braki i trudności w zakresie np. planowania/ organizacji pracy, doboru metod i technik uczenia się,
  • osiągającej wyniki w nauce, które są nieadekwatne do swoich możliwości i wkładanego wysiłku.

Jak zaplanować takie zajęcia?

  • na pewno z wykorzystaniem metod aktywizujących 
  • nowych technologii, które mogą nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim wspierać proces zapamiętywania, kojarzenia, wyobrażenia, wizualizację i techniki uczenia się
  • warto także wykorzystać gry planszowe
  • spersonalizowane pomoce dydaktyczne 
  • i karty pracy

Jak takie zajęcia dokumentować?

  • prowadzimy dziennik zajęć
  • przygotowujemy program zajęć
  • opracowujemy ocenę efektywności udzielanej pomocy w ramach tych zajęć

✅Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

✅Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.

Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja #zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ