Zakończenie stażu na starych zasadach

Drugie półrocze, to zawsze czas na działania zmierzające do zakończenia stażu dla wielu z Was. Warto przygotować czeklistę, która uporządkuje działania na podsumowanie stażu.


Nad czym należy i warto zastanowić się w kontekście zakończenia stażu na starych zasadach, zgodnie z rozporządzeniem z 2018 roku?

Nasza czeklista istotnych działań porządkujących zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

 • analiza realizacji wymagań egzaminacyjnych,
 • uporządkowanie działań z realizacji planu rozwoju zawodowego i dopasowanie ich do poszczególnych wymagań oraz zamieszczenie ich w sprawozdaniu,
 • przygotowanie sprawozdania dla dyrektora szkoły- we współpracy z opiekunem stażu,
 • przygotowanie dokumentacji formalnej do organu prowadzącego,
 • przygotowanie skanów dyplomów i świadectw potwierdzające kwalifikacje, tutaj należy potwierdzić je pieczątką i podpisem dyrektora- ” zgodność z oryginałem”,
 • przygotowanie skanu: aktu nadania poprzedniego stopnia awansu,
 • przygotowanie kopii sprawozdania,
 • przygotowanie kopii oceny dorobku zawodowego,
 • przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,
 • przeanalizowanie uzyskanych efektów w czasie stażu,
 • złożenie sprawozdania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu,
 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę, (jeśli do 30 czerwca, wówczas egzamin i rozmowa w wakacje, jeśli do 31 października to do końca roku, a jeśli do końca grudnia, to w czasie wyznaczonym przez organ prowadzący.

Nasza czeklista istotnych działań porządkujących zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 • analiza realizacji wymagań kwalifikacyjnych,
 • uporządkowanie działań z realizacji planu rozwoju zawodowego i dopasowanie ich do poszczególnych wymagań oraz zamieszczenie ich w sprawozdaniu,
 • przygotowanie sprawozdania dla dyrektora szkoły,
 • przygotowanie dokumentacji formalnej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli Kuratorium Oświaty,
 • przygotowanie skanów dyplomów i świadectw potwierdzające kwalifikacje, tutaj należy potwierdzić je pieczątką i podpisem dyrektora- ” zgodność z oryginałem”,
 • przygotowanie skanu: aktu nadania poprzedniego stopnia awansu,
 • przygotowanie kopii sprawozdania,
 • przygotowanie kopii oceny dorobku zawodowego,
 • przygotowanie ustnej prezentacji wybranego wymagania na rozmowę w Kuratorium Oświaty,
 • przygotowanie opisu i analizy dwóch wybranych wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • przeanalizowanie uzyskanych efektów w czasie stażu,
 • złożenie sprawozdania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu,
 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania  kwalifikacyjnego (jeśli do 30 czerwca, wówczas egzamin i rozmowa w wakacje, jeśli do 31 października to do końca roku, w późniejszym czasie, to rozmowa ustalona przez KO.

Polecamy także nagrania naszych bezpłatnych webinarów i szkoleń, które z pewnością ułatwią przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy.

Nagrania szkoleń znajdują się TUTAJ

Polecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy
Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także nowych zasadach.
Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. 

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO

Oferta szkoleń TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ