WEBINAR- ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

WEBINAR- ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH!
Pracujesz z uczniami posiadającymi orzeczenie i chcesz poznać przepisy i zasady dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych? Chcesz poznać ciekawe narzędzia, ćwiczenia i metodykę prowadzenia tych zajęć?

Koniecznie skorzystaj z naszego szkolenia, w ramach którego podzielimy się dobrymi praktykami i pomysłami na prowadzenie efektywnych zajęć z wykorzystaniem efektywnych metod i ciekawych pomocy dydaktycznych. Jeśli jesteś na ścieżce awansu zawodowego nauczycieli to proponowane szkolenie, jest dla Ciebie i z pewnością pomoże Ci zrealizować wybrane wymagania.
 
 
ZAPISZ SIĘ TUTAJ

ZAGADNIENIA:

1. Przepisy i zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych.

2. Metodyka pracy.

3. Praktyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk.

4. Zestawy gotowych ćwiczeń.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1 .Dowiedzą się jakie zajęcia rewalidacyjne zorganizować dla uczniów z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami.
2. Poznają zasady pracy z uczniem.
3. Dowiedzą się jakie ćwiczenia przygotować na zajęcia.
4.Otrzymają zestaw gotowych materiałów – ćwiczeń.

5. Omówiony zostanie przykładowy program zajęć rewalidacyjnych.

6. Uzyskają zaświadczenie ukończenia szkolenia.