Webinar: Co o integracji sensorycznej (SI) każdy nauczyciel wiedzieć powinien?

Na webinarium zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, zwłaszcza nauczycieli
żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów,
logopedów i innych specjalistów, w tym wczesnego wspomagania rozwoju.

Podczas spotkania dr Adriana Kloskowska wyjaśni:
 czym są procesy integracji sensorycznej i jaka jest ich rola w procesie uczenia się
 jak powinien przebiegać rozwój dziecka, by mogło ono osiągać sukcesy edukacyjne i
społeczne
 czym są zaburzenia procesów integracji sensorycznej (SI) i jakie są konsekwencje ich
występowania dla rozwoju dziecka
 jakie trudności napotyka uczeń z zaburzeniami SI na kolejnych etapach edukacyjnych
 czym jest terapia SI a czym stymulacja procesów integracji sensorycznej
 jak nauczyciele mogą pomóc uczniom mającym zaburzenia SI
Każdy uczestnik otrzyma:
 informacje niezbędne w planowaniu i organizowaniu codziennej pracy z uczniem z
uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb oparte na badaniach naukowych
 wskazówki doświadczonego specjalisty – diagnosty i terapeuty neurorozwojowego
 impuls do dalszego rozwoju poprzez wskazanie lektur
 możliwość konsultacji
 materiały w formie skryptu

Na webinar zapisz się TUTAJ

 

 

Webinar poprowadzi:

dr Adriana Kloskowska – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, autorka licznych artykułów i programów szkoleniowych z zakresu
zaburzeń neurorozwojowych, redaktor naczelna Kwartalnika Integracja Sensoryczna, realizatorka
szkoleń w ramach działań podejmowanych przez Impuls do Rozwoju Edukacji, diagnosta i terapeuta
neurorozwojowy w Specjalistycznym Centrum Neurorozwojowym w Grudziądzu.