TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO- WEBINAR

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zatrudniania pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, taki nauczyciel będzie miał określone zadania i obowiązki, do realizacji których będzie mu niezbędna odpowiednia dokumentacja i materiały.

Jakie to materiały i jak powinna, jak może być skomponowana taka teczka?

Zapraszamy na bezpłatny webinar ,,TECZKA PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO”. Podczas szkolenia poznasz:

? podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych pedagoga specjalnego, w tym kwalifikacje,

? zadania i obowiązki pedagoga specjalneg,

? dokumentację,

?formy wsparcia nauczycieli – materiałów, ułatwiające wywiązanie się zadań i obowiązków pedagoga specjalnego,

? TECZKE PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO,

? przykłady dobrych praktyk.

Szkolenie obejrzyj TUTAJ

Link do zakupu teczki TUTAJ

Co zawiera teczka?

  • IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
  • sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
  • dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (organizacja PPP wraz z dokumentacją),
  • organizacja zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych, przykładowe ćwiczenia),
  • arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
  • przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
  • opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • plan pracy pedagoga specjalnego,
  • wykaz przykładowych szkoleń wspierających RP.