Sztuczna inteligencja- jak wykorzystać w edukacji, w tym w pracy z uczniami ze SPE?

Sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. W obszarze tego tematu powstało już wiele mitów, lęków, obaw, ale także pewnych nadziei na zmianę sposobów, technik i metod uczenia się.


Kiedy opadły emocje, zaczęliśmy zastanawiać się jak możemy tę technologię wykorzystać w pracy z uczniami, w tym z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Nowoczesny nauczyciel już wie, że AI nie musi być zagrożeniem, ale sprzymierzeńcem edukacji i wspierać nas w procesie edukacyjno- terapeutycznym.Sztuczna inteligencja ma potencjał do znacznego wsparcia edukacji uczniów w zróżnicowanej klasie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Oto kilka sposobów, w jaki AI może pomóc nauczycielom, terapeutom, ale także samym 

uczniom:

 • Spersonalizowane nauczanie: AI może na podstawie naszych wskazówek, analizować dane o każdym uczniu, takie jak tempo uczenia się, poziom zrozumienia materiału i indywidualne trudności. Na podstawie tych danych może dostosowywać program nauczania, dostarczając niestandardowe pomysły na spersonalizowane zadania i materiały, które odpowiadają potrzebom każdego ucznia.

Przykłady narzędzi:

– ChatGPT

– Khan Academy

– ScribeSense

-Socratic by Google

– Czat Bing

 • Wspomaganie w komunikacji: Dla uczniów z trudnościami w komunikacji, SI może być używana do tworzenia narzędzi do wspomagania komunikacji, takich jak systemy PECS (Picture Exchange Communication System) lub aplikacje do komunikacji wspomagającej. SI może dostosowywać te narzędzia do indywidualnych potrzeb uczniów.

Przykłady narzędzi:

– Replika

– Otter.ai

– Cleverbot-

– Braina

– Wordwall

 • Wykrywanie trudności w nauce: SI może analizować wyniki testów i prac uczniów, aby wcześniej wykrywać trudności w nauce. Dzięki temu nauczyciele mogą szybciej reagować i dostarczać dodatkowe wsparcie na przykład uczniom z dysleksją rozwojową.

Przykłady narzędzi:

– czytnik immersyjny

– One Note

– IBM Watson Education

– DreamBox

– Grammarly

-Otter.ai

-Socratic by Google

 • Analiza zachowań ucznia i dostosowanie rozwiązań i programów wsparcia: AI może posłużyć nam do analizy zachowań użytkowników i dostarczania spersonalizowanych rekomendacji dotyczących kursów i materiałów do nauki online.

Przykłady narzędzi:

– Coursera

– Socratic by Google

 • Tłumaczenie i przetwarzanie tekstu: SI może pomagać uczniom z dysleksją lub innymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, rozumieniu i przetwarzaniu tekstu, poprzez tłumaczenie tekstu na dźwięk/mowę lub dostarczanie definicji słów i wyjaśnień podczas czytania tekstu.

Przykłady narzędzi:

czytnik immersyjny

– rozszerzenia chrome

– Grammarly

– Read&Write

– Zap Reader

– Logios Redaktor

– Jasnopis

 • Przygotowywanie grafik, wizualizacji i materiałów edukacyjnych:

Przykłady narzędzi:

 Canva

– Magiczna gumka

– Canvas

– Czat Bing

 • Wsparcie w kwestiach sensorycznych: Dla uczniów z zaburzeniami sensorycznymi, SI może pomóc w tworzeniu dostosowanych środowisk edukacyjnych, np. poprzez dostosowanie oświetlenia lub dźwięku w klasie. Odsłuchiwanie komunikatów i tesktów, powiększenie czcionki i rozproszenie liter.

Przykłady narzędzi:

– czytnik immersyjny

– ChatGPT

 – Czat Bing

 • Podpowiedzi, korepetycje, edukacja wyprzedzająca tak zwane uczenie się w ramach odwróconej lekcji: sztuczna inteligencja może dostarczać uczniom wskazówki i wirtualne korepetycje w czasie rzeczywistym, gdy rozwiązują trudne zadania, co może pomóc w zrozumieniu materiału, sprawdzeniu poprawności toku myślenia podczas rozwiązywania np. zadania z matematyki, sprawdzeniu poprawności zredagowanego tekstu, notatki, czy publikacji.

Przykłady narzędzi:

– program Logios Redaktor

– Photomath

– OneNote

– DreamBox

– Edmodo

– Wordwall

 • Analiza i monitorowanie postępów ucznia: SI może śledzić postępy ucznia i dostarczać nauczycielom raporty oraz rekomendacje na temat najlepszych strategii nauczania dla konkretnych uczniów.

Przykłady narzędzi:

– program Afis.pl

– Quizizz

– One Note 

 • Wsparcie w edukacji domowej: SI może być używana do dostarczania materiałów i zadań do nauki w domu, co jest szczególnie przydatne dla uczniów ze SPE, którzy uczą się częściowo zdalnie. 

Przykłady narzędzi:

– Canva

– teksty łatwe do czytania i rozumienia ZPE lub PSONI

– rozszerzenia chrome

–  Edmodo

– Miro

– Wordwall

– Quizizz

 • Wsparcie w terapiach: SI może być wykorzystywana w terapiach logopedycznych, behawioralnych i innych formach terapii, pomagając terapeutom w dostarczaniu skuteczniejszej opieki, wspomagania i dostosowań wymagań edukacyjnych, 

Przykłady narzędzi:

– czytnik immersyjny

– rozszerzenie mote

– program autodraw

– Quick, Draw!-

– Semiconductor

– Creatability


 • Przygotowanie opinii o uczniu, ocen opisowych i informacji zwrotnych:

Przykłady narzędzi:

– eduzabawy i Asystent Nauczyciela

 • Rozwijanie kompetencji językowych uczniów: Sztuczna inteligencja może również wspierać przygotowywanie materiałów w różnych językach. Sprawdzanie poprawności przygotowanych dialogów, konwersacji i materiałów edukacyjnych oraz wypracowań. Ponadto jest wiele aplikacji, które  wykorzystują SI do dostosowywania poziomu trudności zadań i materiałów do umiejętności i tempa uczenia się każdego użytkownika.

Przykłady narzędzi:

– ChatGPT

– Duolingo

– Quizlet

– BabaDum

– Miro

– Quizizz

 • Generowanie obrazów, grafik i wideo: przygotowanie grafik,: wizualizacji i spersonalizowanych materiałów opartych na grafice i wizualnych pomocach.

Przykłady narzędzi:

– Canva

– Midjourney

– D-ID

– PicFinder AI

 • Wizualizacja skomplikowanych treści na przykład za pomocą wizualnych modeli 3D.

Przykłady narzędzi:

– Corinth: https://online.corinth3d.com/ 

– Anatomy 3D

-Zygote Body

-Google 3D Animals

 • Nagrywanie wideo i tutoriali: Zamiast wiadomości testowych, dla uczniów, którzy mają trudności z przetwarzaniem takich tekstów, warto nagrać materiał wideo.

Przykłady narzędzi:

– Loom

– Flip


Warto jednak pamiętać, że AI nie może zastąpić nauczycieli i terapeutów, ale może znacząco ułatwić i wzbogacić proces nauczania i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważne jest także odpowiednie zarządzanie danymi i zapewnienie prywatności uczniów, szczególnie w przypadku korzystania z technologii SI w edukacji.

To tylko przykłady narzędzi, ale jak je wykorzystać praktycznie w edukacji i terapii?Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń Rad Pedagogicznych! Skontaktuj się!


OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ