PROJKET EDUKACYJNY Z MICROSOFT- SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 

Coraz częściej nauczyciele pracujący z uczniami wymagającymi dodatkowego, specjalnego wsparcia, poszukują inspiracji i wskazówek do pracy  i organizacji procesu edukacyjno- terapeutycznego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nasz nowy projekt SPEcjalna Edukacja Cyfrowa, którego głównym patronem jest Microsoft i stworzona w tym celu sieć współpracy nauczycieli, która ma za zadanie wzajemne wspieranie się, inspirowanie i pomoc we wdrażaniu nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE.
W ramach projektu nauczyciele otrzymają fachową wiedzę na temat możliwości i sposobów wdrażania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE. Zdobędą praktyczną wiedzę na temat funkcjonalności narzędzi pakietu Office 365, które nie tylko usprawnią proces edukacyjny, ale też pomogą w indywidualizacji pracy i dostosowywaniu zadań i ćwiczeń, ale też warunków pracy. Uczestnicy podniosą kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK w pracy z uczniami. Poznają aplikacje, programy, platformy i generatory do konstruowania materiałów edukacyjnych. Zdobędą wiedzę na temat angażujących uczniów metod i sposobów pracy z wykorzystaniem nowych technologii.
Na specjalnie stworzonej stronie na Facebooku będą mogą dołączyć do sieci współpracy nauczycieli i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wymieniać się poglądami i wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami ze SPE.
LInk do strony SIEĆ: https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561
Dla kogo?
Dla nauczycieli szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół przyszpitalnych i szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ile osób zostanie objętych projektem?- Zakładamy, że zgłosi się kilka tysięcy nauczycieli( minimum 3-5 tysięcy). Wszystkich ich zaprosimy do dołączenia do grupy SPEcjalna sieć współpracy nauczycieli.
Czas trwania: rok szkolny 2020/2021
Autorki projektu: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska
Współpraca z :
Agata Kapica, Cecylia Szymańska- Microsoft.
Dominika Wiśniewska Centralny Dom Technologii w Warszawie
Iwona Złotnicka- Brzózka – Cyfrowy Dialog
Wsparcie szkoleniowe: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.
Patroni projektu:
-Microsoft
-Centralny Dom Technologii
-specjalni.pl
-Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
Sposoby realizacji projektu:
-warsztaty
-szkolenia
-tutoring
-publikacja
-dobre praktyki- blogi, strony internetowe
-utworzenie grupy sieć współpracy nauczycieli pt. SPEcjalna sieć współpracy nauczycieli
https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561/?modal=admin_todo_tour
Prezentacja produktów projektu i upowszechnianie działań na :
-www.specjalni.pl
-https://www.facebook.com/specjalniblog/
-www.nodnzytaczechowska.pl
-https://www.facebook.com/Niepubliczny-O%C5%9Brodek-Doskonalenia-Nauczycieli-Zyta-Czechowska-specjalnipl-102357094915504/?modal=admin_todo_tour
-https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561/?modal=admin_todo_tour
-https://www.facebook.com/microsoftdlaedukacji/
-https://www.facebook.com/CentralnyDomTechnologii/
-https://www.facebook.com/cyfrowydialog/
Formy realizacji projektu:
-publikacje
-webinary
-szkolenia online
-tutoriale
-dzielenie się dobrymi praktykami na fanpage
-konferencje
-szkolenia realizowane przez akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli
Oczekiwane rezultaty po wdrożeniu programu:
długoterminowe:
-podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli
-częstszy udział nauczycieli w szkoleniach, webinarach z zakresu TIK.
-uruchomienie platformy Office 365 w szkołach
-współpraca i podjęcie spójnych, profesjonalnych działań na platformach typu Office 365 w obrębie danej szkoły, ale także szkół
-korzystanie z aplikacji, programów i platform dedykowanych działaniom edukacyjnym i terapeutycznym
-opracowanie i upowszechnianie publikacji, w tym opisów sprzętu, narzędzi ułatwiających pracę z uczniami ze SPE oraz aplikacji i platform.
-wdrażanie nowych technologii w codziennej praktyce szkolnej i terapeutycznej
-współpraca, wymiana doświadczeń na fanpage https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561/?modal=admin_todo_tour
krótkoterminowe
-udział w szkoleniach, webinarach i spotkaniach live
-możliwość rozwoju
-wkład w rozwój potencjału i kompetencji naukowych/technicznych
Jak będziemy mierzyć zmianę w szkołach?
-uruchomienie platform do współpracy nauczycieli i prowadzenia zdalnych lekcji.
-frekwencja/ obecność nauczycieli na szkoleniach i webinarach
-zainteresowanie ofertą szkoleniową
-udział nauczycieli w grupie i ich aktywność, w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami
Na naszym blogu w zakładce sieć, znajdziecie Państwo materiały wypracowywane w ramach sieci współpracy.
Zapraszamy do udziału w sieci i do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami na kreatywną edukację.