Szkolenie: Jak odczarować poradnię?

0,00 

Kategoria:

Jesteś pedagogiem specjalnym, nauczycielem lub terapeutą i szukasz odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania dotyczące pracy z uczniem ze SPE, to zapraszam do obejrzenia tego nagrania.

Wspólnie z Olą Rodzewicz, staramy się odpowiedzieć na poniższe pytania.

 

🟪Jak poradnia może wspierać nauczycieli i specjalistów z przedszkola i szkoły?
🟪Na jaką pomoc ze strony poradni mogą liczyć rodzice?
🟪Najczęstsze formy i dobre praktyki współpracy poradni z przedszkolami szkołami.
🟪Kto występuje z wnioskiem o badanie dziecka, ucznia do poradni?
🟪Od jakiego wieku dziecka rodzice mogą zgłosić się do poradni z prośbą o badanie o wsparcie?
🟪W jakich sytuacjach rodzice mogą zwrócić się o wsparcie do poradni?
🟪Kiedy i w jakich sytuacjach warto, aby nauczyciele i specjaliści poradzili rodzicom kontakt z poradnia w celu diagnozy ich dziecka.
🟪Jaką dokumentację dziecka muszą przedłożyć rodzice w poradni?
🟪Jaka dokumentacja ucznia przygotowana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego może być pomocna w kompleksowej diagnozie dziecka?
🟪W jakich sytuacjach i po jakiej diagnozie dziecko otrzymuje opinię z poradni?
🟪Do czego zobowiązuje przedszkole, szkołę, nauczycieli, specjalistów opinia dziecka?
🟪W jakich sytuacjach i po jakiej diagnozie dziecko otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
🟪Do czego zobowiązuje przedszkole, szkołę, nauczycieli, specjalistów orzeczenie dziecka dziecka?
🟪Dla jakich uczniów przygotowujemy dostosowania wymagań edukacyjnych i w jakiej formie?