Oferta szkoleń na nowy rok szkolny 2023/2024 wideo

❗️❗️❗️OFERTA SZKOLEŃ: AKREDYTOWANY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZYTA CZECHOWSKA SPECJALNI.PL ❗️❗️❗️

– wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami MEiN

🟪W tym roku znacząco poszerzyliśmy ofertę doskonalenia nauczycieli o nowe obszary tematyczne.
🟪Oferujemy szkolenia zgodne z polityką oświatową państwa.
🟪Przygotowaliśmy ofertę odpowiadając na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli.
🟪Szkolenia dostosowujemy do spersonalizowanych potrzeb przedszkola i szkoły.
🟪Do szkoleń online proponujemy zawsze materiały oraz nagranie.
🟪Do każdego szkolenia stacjonarnego, nauczyciele otrzymują pakiet materiałów.
🟪Konkurencyjne ceny szkoleń.

Oferta: https://nodnzytaczechowska.pl/
Oferta PDF do pobrania: https://nodnzytaczechowska.pl/oferta-szkolen/

#szkolenia #szkoleniaRP #doskonalenienauczycieli #ofertaszkoleń