KONFERENCJA ONLINE- JAKOŚĆ W EDUKACJI

Ogólnopolska Konferencja – online

dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Temat konferencji: “Jakość w edukacji”

Data: 16 września  2022 r.

godzina: 12.00- 19.00

Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa dyrektorów i wicedyrektorów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji, w formie online.

Celem konferencji jest zainspirowanie Państwa w obszarach tematycznych, które dla dyrektorów szkół w nowym roku szkolnym 2022/2023 będą szczególnie ważne.

Czas trwania konferencji: 12.00- 19.00

Cena: 149 zł- wystawiamy faktury

Uczestnik może skorzystać z wszystkich wykładów, ale także z wybranych.

Każdy uczestnik otrzyma:

  • materiały prokonferencyjne
  • certyfikat akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Program konferencji:

12.00- Powitanie: Zyta Czechowska

12.15- 13.00
1. Jak budować, motywować i zarządzać szczęśliwym zespołem nauczycieli.
Prelegent: Oktawia Gorzeńska
czas: 45 minut
13.05- 13.40
2. ABC edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej.
Prelegent: Aleksandra Rodzewicz
czas: 35 minut
13.45- 14.35
3. Jak uniknąć wypalenia zawodowego u nauczycieli i u siebie? Co jako dyrektor mogę zrobić?
Prelegent: Marta Młyńska
czas: 50 minut
14.40- 15.10
4. Zadania pedagoga specjalnego w zakresie wsparcia nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
Prelegentki: Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska
czas: 3O minut
15.15- 16.00
5. Nowy awans zawodowy nauczyciela, skuteczna i efektywna ścieżka rozwoju.

Prelegentki: Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska
czas: 45 minut
16.05- 16.40
6. Laboratoria Przyszłości w praktyce.
Prelegentki: Agnieszka Halicka i Zyta Czechowska
czas: 35 minut
16.45- 17.30
7. Kuluary życia szkolnego – czyli o działaniach pozalekcyjnych rozwijających
pasje i talenty nie tylko uczniowskie.

Prelegentki: Ewa Kempska i Marta Florkiewicz- Borkowska
czas: 45 minut
17.30- 18.15
8. Nowa ocena pracy nauczyciela.
Prelegentka: Karolina Adamska
czas: 45 minut
18.15- 19.00
9. Narysuj swoje komunikaty i ogłoszenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Skuteczna notatka graficzna.
Prelegent: Mateusz Łysek
czas: 45 minut

Zakończenie konferencji: Zyta Czechowska

Prelegenci konferencji „Jakość w edukacji”

Oktawia Gorzeńska

Autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji, m.in. „Szkoła dla innowatora”. Autorka koncepcji ścieżki doradczo-szkoleniowej dla dyrektorów oraz wicedyrektorów programu „Dziecko z pasją” Fundacji Uniwersytet Dzieci i doradczyni dyrektorów-mentorów. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni inicjatywy #ProjektZMiana. Członikini Rady Programowej Fundacji Orange. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej.

Aleksandra Rodzewicz

Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (logopedia) oraz APS w Warszawie (tyflopedagogika), nauczycielka dyplomowana. Ekspertka merytoryczna w projekcie Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego, Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, Trenerka Wiodąca w Stowarzyszeniu FRRPW, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. W latach 2018 -2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.

Marta Młyńska

Germanistka, trenerka, szkoleniowiec, coachka, metodyczka, eduentuzjastka, edukatorka, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego, nauczycielka dyplomowana, wykładowczyni w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku, finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018, laureatka konkursów o zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Deutsch hat Klasse” i „Schule im Wandel”, stypendystka Goethe Institut w Warszawie, egzaminatorka maturalna, autorka wielu publikacji z obszaru oświaty i edukacji, tworzy materiały dydaktyczne, organizuje i prowadzi szkolenia, webinary oraz konferencje dla nauczycieli, przemawia na eventach edukacyjnych, wspomaga szkoły w rozwoju, współpracuje z instytucjami oświatowymi i biznesem, wspomaga szkoły w rozwoju, Członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Trenerka Asów Internetu i Fundacji Szkoły z Klasą. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną Ambasadorką programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka Dell Technologies. Członkini Rady Programowej Fundacji Orange.

Jolanta Majkowska

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Laureatka ogólnopolskich konkursów. Autorka i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Agnieszka Halicka

Nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie i trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli. Publikuje na blogach i w czasopismach.Prowadzi kanał eduTriki w serwisie YouTube, blog edutriki.pl oraz stronę na Facebooku: EduTriki – Agnieszka Halicka.Swoim doświadczeniem dzieli się także jako administratorka grup na Facebooku: Genially – oficjalna polska grupa, Wakelet Polska, Flipgrid Polska oraz EduTriki nauczycieli – TIK jakiego nie znasz.Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Jest Ambasadorką Genially, Wakeleta, Flipgrida, SMART Technologies oraz Ambasadorką eTwinning w Polsce. Należy do grona Microsoft Innovative Educator Expert. Jest członkiem zarządu Sekcji Informatyki Szkolnej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Znalazła się na Liście 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce w 2020 i 2021 roku. Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2021.

Ewa Kempska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, reżyserka spektakli dzieci i młodzieży. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)- 5-letnie studia dzienne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe m.in. Terapię zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowiestudium Terapia przez sztukę Teatrze Ludowym w Krakowie, Reżyserię Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Wydział Lalkarski we Wrocławiu. Założycielka szkolnego kółka teatralnego, które prowadzi od 2002 r. dla uczniów od kl. I do VIII. Prowadzi warsztaty teatralne z uczniami, jak i przygotowuje spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży a okazjonalnie także z dorosłymi (rodzicami). W roku 2021 przygotowała wraz ze swoim zespołem teatralnym autorski spektakl dla Najnajów, czyli dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Realizuje projekty edukacyjne  z uczniami- szkolne, jak i ogólnopolskie (w tym eTwinning). Jest współautorką programu nauczania RAZEM oraz współtworzącą blog edukacyjny. Pracuje bez podręczników, stosując ocenianie kształtujące.  W roku szkolnym 2020/2021 ze swoim zespołem teatralnym zrealizowała autorski spektakl dla Najnajów, czyli dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 lat, na który otrzymała grant  w ramach Inkubatora Inicjatyw organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zakopanem. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 wspólnie ze swoim zespołem teatralnym otrzymała ogólnopolski grant edukacyjny  Wydawnictwa Nowa Era  „Projektanci edukacji. Od pomysłu do realizacji” na realizację autorskiego projektu „Pacynkomat” oraz Maska(rada). a za jego realizację 1 z 5-ciu Złotych Grantów. W roku 2021/2022 otrzymała grant edukacyjny Wydawnictwa Nowa Era „Projektanci edukacji. Od pomysłu do realizacji” na realizację autorskiego projektu „Maska(rada)”. Należy do społeczności SuperbelfrzyRP.

Marta Florkiewicz- Borkowska

Nauczyciel Roku 2017. Nauczycielka języka niemieckiego oraz zajęć rozwijających kreatywność w Szkole Podstawowej im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach, tutorka, trenerka edukacyjna, edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, trenerka i mentorka w wielu ogólnopolskich projektach takich jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Cybernauci, Mistrzowie Kodowania, Zaprogramuj Przyszłość, Szkoła z Klasą 2.0, SpołEd oraz Asy Internetu. Dyplomowana arteterapeutka. Autorka artykułów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, scenariuszy szkoleń i warsztatów związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz rozwijaniem kompetencji cyfrowych a także zastosowania arteterapii w edukacji, w tym wielu innowacji pedagogicznych. Autorka cyklu rozwojowych warsztatów z elementami arteterapii dla młodzieży i nauczycieli. Prelegentka na konferencjach edukacyjnych i webinarach, współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi i wydawnictwami, współorganizatorka całodniowej konferencji online EduMocOnline, uczestniczka warsztatów doskonalących i programu Futur Classroom Lab w Brukseli, prelegentka na konferencji TEDxRawaRiver w Katowicach. Należy do społeczności Superbelfrzy RP, ambasadorka #WiosnyEdukacji, #RokuRelacji oraz kampanii #JesteśTwórcąMaszPrawo realizowanej przez PWM, jurorka i ekspertka w konkursie “Projektanci Edukacji” organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Opiekunka ogólnopolskiej międzyszkolnej akcji awatarkowej, ogólnopolskiego projektu uczniowskiego “Pożeracze Smutków” oraz współopiekunka ogólnopolskiej kampanii społecznej “Słowa Krzywdzą”, która opisana została w książce Justyny Sucheckiej “Young Power”. Współautorka publikacji „Asy Internetu – Turniej.Pięć opowiadań o wartościach, emocjach i bezpieczeństwie w internecie”, która powstała w ramach programu Asy Internetu, prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą i Google oraz autorka dobrych praktyk w publikacji „TIK w pigułce” autorstwa Macieja Danieluka oraz „Trendy w edukacji 2.0”. Fanka nauki metodą projektu, design thinking, odwróconej klasy, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii. Propagatorka wykorzystywania gier planszowych, zabaw aktywizujących i metod kreatywnych w edukacji oraz łączenia offlinu z onlinem. Koordynatorka wielu projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Działaczka społeczna.
Wyróżniona przez Wysokie Obcasy w gronie 50 Śmiałych Kobiet 2017 roku oraz nominowana w plebiscycie Gazety Wyborczej “Ludzie Roku” w kategorii Edukacja w roku 2019. We wrześniu 2019 roku bohaterka cyklu Autoportrety we wrześniowym numerze Magazynu “Voque Polska”. Microsoft Innovation Educator Expert 2019/2020 i 2020/2021. W roku 2019 wpisana na listę 100 osób uznanych przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za mające wpływ na rozwój umiejętności cyfrowych Polaków.

Mateusz Łysek

Nauczyciel historii, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie. Główne zainteresowania skupiają się wokół myślenia wizualnego w edukacji. Od kilku lat wprowadza z powodzeniem sketchnoting na swoich lekcjach. Od 2017 roku tworzy społeczność skupiającą rysujących nauczycieli. Twórca bloga Belfry Bazgrolą.