Autor zczechowska1

WEBINAR- ZDALNA MATEMATYKA DLA PIERWSZAKA

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób prowadzić zdalne lekcje matematyki z pierwszakami, ale także uczniami edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z metodyką nauczania zdalnego, ale także jak przygotować pomoce dydaktyczne i aktywności dla uczniów to…