Jak sztuczna inteligencja może wspierać pracę z uczniem ze spektrum autyzmu

Sztuczna inteligencja może być wsparciem dla nauczycieli i specjalistów, którzy pracują z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami, z niepełnosprawnościami, deficytami, zaburzeniami rozwoju, w tym także z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Wiedza na temat możliwości AI, znajomość aplikacji i programów, ale także umiejętność metodycznego jej wykorzystania może być dużym wsparcie w procesie przygotowywania materiałów edukacyjnych, zindywidualizowanych ćwiczeń, zadań, dostosowaniu wymagań edukacyjnych, ale także przygotowaniu dokumentacji dla ucznia. 

AI może być użyteczne w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu na kilka sposobów:

 • Spersonalizowane nauczanie: AI może dostarczyć pomysły i przykłady na tworzenie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się ucznia. Na przykład, mogą to być interaktywne aplikacje lub platformy edukacyjne, które dostosowują się do tempa uczenia się ucznia. To mogą być praktyczne podpowiedzi w zakresie wykorzystywanych metod i form pracy.
 • Przykłady narzędzi:

-Chat GPT

-Eduzabawy

 • Wsparcie komunikacyjne: Niektórzy uczniowie ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności z komunikacją werbalną, ale także z intencją komunikacyjną. AI może pomóc poprzez dostarczanie narzędzi do wspomagania komunikacji, takich jak aplikacje do komunikacji wspomaganej, które konwertują i przetwarzają na przykład tekst na mowę lub symbole graficzne. Ponadto wykorzystując asystenta nauczyciela lub Chat GPT możemy otrzymać wsparcie w postaci przykładów na  rozwijanie intencji komunikacyjnej. W procesie rozwijania słownictwa wykorzystujemy ilustracje, historyjki obrazkowe, które możemy wygenerować w aplikacjach graficznych.

Przykłady narzędzi:

– Chat GPT 

– AI Voice Generator

– Canva

O generowaniu kostek komunikacyjnych przeczytasz TUTAJ

 • Trening umiejętności społecznych: Niektóre systemy AI zostały opracowane do symulowania interakcji społecznych i pomagają uczniom praktykować umiejętności społeczne w kontrolowanym środowisku. To może być szczególnie przydatne dla uczniów ze spektrum autyzmu, którzy mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Nauczyciele mogą wykorzystywać czaty do opracowywania planów pracy z uczniem, planów terapeutycznych, przykładów ćwiczeń na TUS, generowania grafik, które mogą prezentować i wizualizować różne sytuacje społeczne. Sztuczna inteligencja może wspierać proces rozumienia komunikatów, rozumienia sytuacji społecznych i aktywizowania uczniów.

Przykłady narzędzi:

– Eduzabawy

– Canva

– Copilot

– Magic School 

– Gemini

O generowaniu  grafik przeczytasz TUTAJ

 • Plany aktywności, prezentacje i instrukcje:  AI może wspierać nauczycieli nie tylko w planowaniu lekcji i zajęć terapeutycznych, ale także w przygotowywaniu instrukcji, planów aktywności dla ucznia i prezentacji, które pomagają w nadążaniu za tempem pracy na lekcji i wizualizacji nowych treści, szczególnie tych abstrakcyjnych.

Przykłady narzędzi:

– Gamma

– Canva

O przygotowaniu prezentacji i planów aktywności przeczytasz TUTAJ

 • Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:  AI może wspierać nauczycieli w zakresie doboru skutecznych metod i sposobów monitorowania, ale także sprawdzania wiedzy i umiejętności. Dzięki niektórym aplikacjom możemy wygenerować spersonalizowane testy, quizy, zadania z lukami lub sprawdziany.

Przykłady narzędzi:

– Eduzabawy- Asystent AI

– Eduzabawy- Testomat

– Canva

– Chat GPT

Oczywiście, AI nie zastąpi indywidualnej opieki i wsparcia nauczyciela oraz specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, ale może być cennym narzędziem wspomagającym proces nauczania i uczenia się.

Aktywizacja uczniów: dzięki AI możemy generować ciekawe, atrakcyjne wizualnie materiały edukacyjne, które zachęcają uczniów do aktywności, wspierają rozumienie poleceń i zapamiętywania treści. Mogą to być na przykład karty, ale także gry. 

Mogą to być także spersonalizowane materiały na gazetkę szkolną.

Przykłady narzędzi:

– Canva

– Copilot

O takich grach przeczytasz TUTAJ

O materiałach na gazetkę szkolną przeczytasz TUTAJ

Polecamy naszą ostatnią publikację: Sztuczna inteligencje w pracy nauczyciela i terapeuty 

Dlaczego?

bo to nieocenione wsparcie dla nauczycieli i terapeutów, którzy chcą wykorzystać nowoczesne technologie w celu ulepszenia procesu nauczania i terapii. 

🟩Dzięki praktycznym wskazówkom i przykładom, użytkownicy mogą z  łatwością dobrać odpowiednie narzędzia AI do swoich potrzeb i specyfiki pracy.

🟩W e-booku znajdziesz:

🔺opis aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję;

🔺instrukcje krok po kroku;

🔺porady dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem AI;

🔺przykłady wykorzystania narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji.

E-book zawiera ponad 60 stron. 

Publikację kupisz TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png