Od października uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, w klasie przysposabiającej do pracy, realizują innowację pedagogiczną.Dotyczy ona rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych poprzez TUS z wykorzystaniem sprzętu z programu „Laboratoria Przyszłości”, w szczególności z elementami druku 3D poprzez wytwory długopisami 3D.

Ucząc się odpowiednich zachowań społecznych, pracy nad emocjami i komunikacją przygotowujemy wytwory długopisem 3D, na ich bazie animacje, prezentacje, komiksy i ciekawe aktywności.

Innowacja jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, ale także ich preferowane aktywności, które muszą być atrakcyjne i dostosowane do wieku uczniów. Mają być też fantastycznym, naturalnym uzupełnieniem tradycyjnych metod, form i aktywności w procesie Treningu Umiejętności Społecznych.

Czym jest innowacja pedagogiczna przeczytacie TUTAJ

Opis innowacji pedagogicznej jest TUTAJ

Aby na bieżąco dokumentować pracę uczniów, ich działania, aktywności i postępy, ale także żeby wzmacniać ich pracę, poczucie sukcesu, sprawstwo, a ponadto aby dzielić się naszymi pomysłami, inspiracjami i dać też radość rodzicom powstał blog do dokumentowania naszej innowacji.

BLOG INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ