Ewaluacja w pracy nauczyciela

❓Jesteś refleksyjnym nauczycielem, który widzi potrzebę oceny i analizy własnej pracy?
❓Jesteś na ścieżce awansu zawodowego i dokonujesz ewaluacji swoich działań?
✅ Jeśli tak, to szkolenie, które proponujemy jest dla Ciebie!
PLAN SZKOLENIA:
1. Ewaluacja w kontekście wymagań na wyższy stopień awansu zawodowego.
2. Sposoby na ewaluację zajęć z uczniami (treści, metody pracy, atmosfera).
3. Strony internetowe do tworzenia ankiet.
4. Programy do generowania szybkiej informacji zwrotnej.
5. Metody aktywizujące do pozyskiwania danych.
CO OTRZYMASZ:
1. Wzory dokumentów do edycji.
2, Karty ewaluacyjne.
3. Certyfikat.
https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/