Awans zawodowy nauczyciela na nowych i starych zadach

To już kolejna realizacja szkolenia, które dotyczy awansu zawodowego nauczycieli.

Odbyło się ono w dwóch blokach: dla nauczycieli odbywających staż na nowych zasadach i dla tych, którzy realizują staż na starych zasadach.

Podczas szkolenia nauczyciele poznali, utrwalili i uporządkowali sobie wszystkie przepisy i zasady. Poznali dobre praktyki, dowiedzieli się jak konstruować plan, sprawozdanie i przygotować dokumentację po zakończeniu stażu.

Zapraszamy do współpracy!