Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Dziś obchodzimy:

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. W Polsce również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Po co warto obchodzić takie dni?
Celebrowanie Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma kilka kluczowych celów, które przyczyniają się do budowania bardziej inkluzyjnej i sprawiedliwej społeczności. Oto główne powody, dla których warto obchodzić te dni:

 • Podnoszenie świadomości: Te dni są okazją do edukacji społeczeństwa na temat wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Uświadamianie, jak dyskryminacja wpływa na życie tych osób i jak może przyczynić się do zmiany postaw i zachowań.
 • Promowanie równości i integracji: Poprzez różne działania i wydarzenia organizowane w te dni, promuje się ideę równości i integracji osób z niepełnosprawnościami. Jest to czas, aby pokazać, że każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma takie same prawa do uczestnictwa we wszystkich aspektach życia społecznego.
 • Wsparcie i solidarność: Obchody te są również wyrazem wsparcia i solidarności ze społecznością osób z niepełnosprawnościami. To ważne, aby osoby z niepełnosprawnościami czuły, że nie są same, a społeczeństwo staje po ich stronie w walce o ich prawa i godność.
 • Wzmocnienie głosu osób z niepełnosprawnościami: Dzięki takim dniom osoby z niepełnosprawnościami mają okazję do wyrażenia swoich potrzeb, opinii i doświadczeń. To także szansa dla organizacji reprezentujących te osoby, aby zyskać większą widoczność i wpływ na politykę publiczną.
 • Przeciwdziałanie stereotypom i zmiana narracji: Stereotypy i błędne przekonania na temat osób z niepełnosprawnościami są nadal obecne w społeczeństwie. Dni takie jak te pomagają walczyć z tymi stereotypami, prezentując realne historie i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami, co przyczynia się do zmiany społecznej narracji.
 • Prawa człowieka: Ostatecznie, celebrowanie tych dni przypomina, że prawa osób z niepełnosprawnościami są częścią uniwersalnych praw człowieka. Każde działanie, które promuje respektowanie tych praw, jest krokiem w kierunku bardziej sprawiedliwego świata. Przez celebrowanie tych dni społeczeństwo jest zachęcane do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami, co jest niezbędne dla budowania bardziej otwartego i inkluzyjnego świata dla wszystkich.

Z tej okazji udostępniamy kilka naszych artykułów i postów w tym ważnym obszarze tematycznym.

Link do kolekcji tutaj

Polecamy naszą nowość

Polecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy

Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 

nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. 

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO

Oferta szkoleń TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png