ZDALNA KOMUNIKACJA AAC


Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób przygotować pomoce dydaktyczne (AAC) w formie online, aby właściwie przekazać materiał oraz sprawdzić zdobyte przez uczniów wiadomości, zapraszamy na webinar.

Zyskasz wiele pomysłów i inspiracji do pracy zdalnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z trudnościami w komunikowaniu się.