Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Jedną z form pomocy psychologiczno- pedagogicznej są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Jaki jest ich cel?

Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest:

 •  Modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. 
 • Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
 • Ponadto rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami.
 • Budowanie dobrych relacji z innymi.
 • Określanie swoich mocnych stron i dostrzeganie ich u innych.

Elementy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, ale także TUS

 • Podstawowe umiejętności prospołeczne: postawa ciała, głos, kontakt wzrokowy, mimika.
 • Wspólna zabawa, czyli wybór, odkładanie zabawki, kontrola czasu, porządkowanie po sobie miejsca zabawy. 
 • Nauka wygrywania, przegrywania, kompromisu, gratulowania wygranemu.
 • Emocje: nazywanie, określanie, mówienie o emocjach, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z nimi.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna. 
 • Dyskutowanie, zadawanie pytań.
 • Reagowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkolem, w domu i poza nim. (zaczepki, podpuszczanie, asertywność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi).

Jak takie zajęcia dokumentować?

 • prowadzimy dziennik zajęć
 • przygotowujemy program zajęć
 • opracowujemy ocenę efektywności udzielanej pomocy w ramach tych zajęć

Jak zaplanować takie zajęcia?

 • na pewno z wykorzystaniem metod aktywizujących 
 • nowych technologii, które mogą nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim wspierać proces zapamiętywania, kojarzenia, wyobrażenia, wizualizację i techniki uczenia się
 • warto także wykorzystać gry planszowe
 • spersonalizowane pomoce dydaktyczne 
 • i karty pracy

Kto może prowadzić takie zajęcia?

Zajęcia te, należą do grupy zajęć specjalistycznych, w związku z tym osobami, które mogą je prowadzić są specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np. psycholog, pedagog, w tym pedagog specjalny lub nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu prowadzenia określonego rodzaju terapii, w tym zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (np. z TUS, arteterapii, socjoterapii, terapii behawioralnej). 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wskazówki i wybrane aktywności.

3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

Ilość stron: 54

E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.

Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja #zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ