WEBINAR- zmiany w awansie zawodowym nauczyciela 10.08.2022 r.

Od 1 września 2022 r. mają obowiązywać zmiany w Karcie Nauczyciela związane z reformą awansu zawodowego nauczyciel.
Zmiany odejmują

zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego;
odejściu od odbywania sformalizowanych staży;
położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.
Ścieżka zawodowa nauczyciela po zmianie:

Przygotowania do zawodu nauczyciela – 3 lata i 9 miesięcy, w wymiarze skróconym 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed zatrudnieniem w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą.
Nauczyciel mianowany.
Nauczyciel dyplomowany – po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy.
Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;
po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela będzie wspierany przez mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

Zmiany w Karcie Nauczyciela skutkują odejściem od:

sformalizowanych staży,
opracowywania planów rozwoju zawodowego,
przygotowywania sprawozdań z ich realizacji planów,
ocen dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.
Chcesz poznać więcej szczegółów? Nie masz wiedzy na temat przepisów przejściowych? Masz watpliwości dotyczące swojej sytuacji związanej z awansem? Skorzystaj z naszego szkolenia. ZAPRASZAMY!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ