Pracujesz z uczniem ze spektrum autyzmu, z uczniem, który nie komunikuje się werbalnie lub z uczniem z trudnościami w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych❓❓❓

✅ Jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie❗️
Plan webinaru:
🔴 Kilka słów o umiejętnościach społecznych.
🔵 Charakterystyka ucznia z ASD pod kątem trudności w komunikowaniu się oraz rozwoju umiejętności społecznych.
🟢 Warsztat pracy służący rozwijaniu umiejętności społecznych w oparciu o metodę AAC – propozycje ćwiczeń, inspiracje do pracy stacjonarnej i zdalnej.
 
Zapisz się TUTAJ