WEBINAR: SPRAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJLANEGO

Plan szkolenia:
Czas: 1h

ZAGADNIENIA NA WEBINAR:

 1. Sprawozdanie pedagoga specjalnego.
 2. Analiza efektywności w ramach IPET i WOPFU.
 3. Ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.
 4. Sprawozdanie z efektywności prowadzonych zajęć w ramach PPP.
 5. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.
 6. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzia i techniki.

.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W ramach omawianego tematu opracowałyśmy teczkę pedagoga specjalnego nr 4, którą zakupić można tutaj:

ZAGADNIENIA I MATERIAŁY W TECZCE NR 4

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
 2. Przykładowe arkusze ewaluacji IPET i WOPFU.
 3. Przykładowe wzory wielospecjalistycznej ocena poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
 4. Przykładowe arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Przykładowe arkusze ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
 6. Przykładowa ocena opisowa ucznia.
 7. Ewaluacja- narzędzia i techniki oraz karty ewaluacji.

TECZKĘ ZAMÓWISZ TUTAJ: https://forms.gle/v7UgSuJCEzB3PMWM6
KUPISZ NA PLATFORMIE:

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
 2. Ewaluacja IPET.
 3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
 4. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
 6. Ocena opisowa ucznia.
 7. Ewaluacja- narzędzia i techniki.

Zapraszamy serdecznie!

Data: 05.12.2022 r.
Czas trwania: 19.00 – 20.00

Udział w webinarze jest bezpłatny!
Na dwa dni przed szkoleniem, otrzymają Państwo link do szkolenia. Liczba miejsc ograniczona.

Zbliża się koniec pierwszego półrocza, dlatego przed nami konieczność opracowywania dokumentacji podsumowującej uzyskane efekty w pracy terapeutycznej i dydaktycznej, w tym pracy pedagoga specjalnego.

Aby ułatwić pracę pedagogom specjalnym przygotowałyśmy pakiet materiałów w teczce nr 4.

ZAGADNIENIA i MATERIAŁY W TECZCE NR 4

Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Polecamy serdecznie!

TECZKĘ ZAKUP TUTAJ

LUB ZAMÓW TUTAJ