WEBINAR: Organizacja i planowanie zajęć rewalidacyjnych

?Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne i potrzebujesz wsparcia w zakresie organizacji i planowania tych zajęć?

?Zapraszamy Ciebie w związku z tym na bezpłatny webinar,na którym poruszymy następujące zagadnienia:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Jak planować pracę na zajęciach rewalidacyjnych?

3. Programy zajęć rewalidacyjnych.

4. Przykłady zapisów w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.

5. Przykłady zadań, ćwiczeń i aktywności na zajęciach rewalidacyjnych.

6. Podsumowanie śródroczne i roczne efektywności prowadzonych zajęć- przykładowe sprawozdanie z wnioskami i rekomendacjami.

?Możesz także zamówić pakiet płatnych materiałów, które ułatwią Ci prowadzenie i ewaluowanie tych zajęć.

?W RAMACH PŁATNYCH MATERIAŁÓW OTRZYMASZ :

1. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych.

2. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych..

3. Propozycję ćwiczeń na zajęcia rewalidacyjne.

4. Zestaw bezpłatnych kart pracy.

5. Pakiet interaktywnych ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych.

6. Podsumowanie efektywności prowadzonych zajęć rewalidacyjnych.

7. Certyfikat.

?KOSZT MATERIAŁÓW: 70 zł

?DATA: 14 listopada 2022 r., godz. 19.00

?CZAS TRWANIA: 19.00-20.30]

?Zapisy tutaj: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

#webinar#rewalidacja#szkolenia#zajęciarewalidacyjne