Webinar- Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, dotyczącą stosowania aktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach terapeutycznych.

ZAGADNIENIA:

  1. Charakterystyka wybranych metod aktywizujących.
  2. Narzędzia TIK umożliwiające pracę wybraną metodą.
  3. Metodyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY:
1.Poznają różne metody pracy z dzieckiem,

  1. Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka.
  2. Dowiedzą się jak rozbudzać kreatywność dzieci.
  3. Uzyskają wiedzę niezbędną do spełnienia wybranych wymagań na wyższy stopień awansu zawodowego.
  4. Uzyskają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ