WEBINAR: Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?

O matko i córko!!!
Ten moment, kiedy zaczynasz współpracować ze swoją córką…:)❤️
✅Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i korepetytorów na bezpłatny webinar pt. „Jak przygotować się do egzaminu z języka angielskiego?”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
➡️ Podczas webinaru opowiemy o tym jak:
– skutecznie przygotować się do egzaminu z języka angielskiego,
– gdzie i jak szukać w sieci miejsc wspierających naukę języka angielskiego,
– zaprezentujemy pakiet materiałów ćwiczeniowych, które ułatwią przygotowanie się do egzaminu.
➡️Podczas webinary zaprezentujemy pakiet kart pracy, ćwiczeń i zadań, które ułatwią i pomogą przygotować się do egzaminu. Każdy może zakupić taki pakiet za kwotę 49 zł. Wystawiamy fakturę!
➡️➡️➡️ Co zawiera pakiet materiałów pdf?
Zagadnienia:
1. Stopniowanie przymiotników
2. Czasowniki frazowe (2 części)
3. Przymiotniki i przysłówki
4. Zaimki dzierżawcze
5. Present Simple or Present Continuous
6. Czasowniki modalne
7. What, who, where, when, why
8. Pytania
9. Przyimki (2 części)
10. Przyimki czasu (in, on, at)
11. Przydatne zwroty
12. Much, many, a lot of, little, few, some, any ( 2 części)
13. Strona bierna
14. Przymiotniki – ED or ING?
15. Past Simple or Past Participle
16. Czasowniki – be, have, can do opisywania umiejętności i osobowości
17. Tłumaczenia zdań (2 części)
18. Wyrażanie planów na przyszłość: Future Simple, Present Continuous, be going to
19. Reakcje
20. Parafrazy (2 części)
21. Mieszanka wszystkich czasów
22. Tryby warunkowe (0, I, II)
23. Present Perfect (since or for)
24. Przyimki miejsc (in, on, at)
25. Kolokacje (make, do)
26. Past Simple or Present Perfect
27. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
28. Past Simple or Past Continuous
29. Spójniki (and, so, but, because)
30. Dialogi
31. Przyimki po czasownikach
32. Przyimki po przymiotnikach
33. Słowotwórstwo
34. Słownictwo (environment, travelling & tourism, work, personality)
???BONUS !!!! ???
Każdy kto zakupi pakiet materiałów, bezpłatnie otrzyma materiał ćwiczeniowy i utrwalających w postaci prezentacji zwierającej:
– materiały dydaktyczne – Present Simple vs Present Continuous- 47 stron Teoria + zadania-
ponad 250 przykładów!!!
? Na webinar zapisz się TUTAJ: https://forms.gle/xzqMdjX6JXGJkd41A
?Materiały zakupisz TUTAJ: https://forms.gle/kfbGhRqiPKYHRmUXA
?Ramy czasowe szkolenia: 24.10.2022 r. godz. 19.00
?Koszt materiałów: 49 zł