Webinar- jak przygotować karty pracy i ćwiczenia na zajęcia rewalidacyjne?

Zapraszamy na webinar.

⁉️ Pracujesz z uczniem z orzeczeniem? To szkolenie jest dla Ciebie! Podczas webinaru:
✅ dowiesz się, jak usprawniać uczniów w zakresie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, orientacji przestrzennej, motoryki,
✅ poznasz przykładowe ćwiczenia, usprawniającymi poszczególne deficyty rozwojowe,
✅ nauczysz się tworzyć zindywidualizowane kart pracy,
✅ uzyskasz zestaw aplikacji i programów,
✅ otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapraszamy! https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/