Wartości Asów Internetu w świeci online i Offline

Kiedy należy wprowadzać młodych ludzi w świat internetu i technologii cyfrowych?
Czy przedszkole i szkoła (szczególnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej) powinny
być miejscami, w których te technologie nie istnieją?

Pandemia pokazała, że niezależnie od naszej opinii w niektórych wypadkach są one jedynym możliwym wyborem: głównym narzędziem uczenia się, nawiązywania kontaktu i budowania relacji z rówieśnikami i nauczycielami. My, dorośli, musimy być gotowi na mądre wprowadzanie dzieci w świat cyfrowy.

Dlatego Fundacja Szkoła z Klasą w ramach programu „Asy Internetu” przygotowała podręcznik, w którym przedstawiono sprawdzone i konkretne
pomysły na to, jak powoli i świadomie wprowadzać uczniów i uczennice w świat cyfrowy,
jak uczyć rozsądku, uważności, siły, życzliwości i odwagi zarówno online, jak i offline oraz
jak budować z młodymi ludźmi dobre relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
otwartej rozmowie i szczerej relacji.

To program inny niż wszystkie, ponieważ wychodzi od rzeczy kluczowych jakimi są wartości, które na równi powinniśmy stosować zarówno w świeci online jak i offline.


Aby w pełni korzystać z zalet internetu, dzieci powinny umieć podejmować mądre decyzje. Dzięki programowi Asy Internetu poznają podstawy bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online.

Osoby uczące o bezpieczeństwie w internecie mogą ściągnąć plany zajęć zgodne z podstawą programową oraz ćwiczenia, dzięki którym teoria stanie się praktyką.

Więcej informacji o programie Asy Internetu, znajdziecie TUTAJ

Podręczniki i materiały z dostosowaniami znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

Do scenariuszy przygotowane zostały przeze mnie materiały dostosowane dla dzieci ze SPE.