TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH NA ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH

Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne i chcesz rozwijać u uczniów kompetencje emocjonalno- społeczne❓❓❓
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym webinarze.

✅ Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podnoszenia kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych z zastosowaniem elementów TUS.
A jakie zagadnienia omówimy podczas szkolenia?
Czym jest TUS?
✅Jak rozwijać kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne na zajęciach rewalidacyjnych?
✅ Przykładowe aktywności, gry, ćwiczenia i zadania na zajęciach rewalidacyjnych w ramach TUS.
✅ Narzędzia TIK wspierające rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych.
✅ Konstruowanie kart pracy na zajęcia rewalidacyjne w ramach rozwijania kompetencji społecznych. Zapraszamy!