Tablica Classroomscreen- do porządkowania i planowania pracy na lekcji

Classroomscreen to cyfrowa tablica interaktywna dostępna online, która oferuje nauczycielom zestaw narzędzi ułatwiających prowadzenie lekcji i zarządzanie klasą. Platforma jest zaprojektowana tak, aby wspierać organizację zajęć, komunikację oraz interakcję z uczniami.

Link do tablicy

Główne funkcje Classroomscreen:

 • Timer: Ustawianie odliczania czasu na różne aktywności.
 • Stopwatch: Stoper do mierzenia czasu.
 • Traffic Light: Sygnalizacja świetlna do zarządzania zachowaniem uczniów (zielone światło – praca cicha, czerwone – przerwa).
 • Text Box: Pole tekstowe do notatek, instrukcji lub ogłoszeń.
 • Drawing Tool: Narzędzie do rysowania, które umożliwia tworzenie schematów lub ilustrowanie zagadnień.
 • Work Symbols: Symbole pracy (np. praca indywidualna, praca w grupach) do wskazywania formy pracy.
 • QR Code: Generowanie kodów QR, które uczniowie mogą skanować, aby uzyskać dostęp do zasobów online.
 • Random Name Picker: Losowy wybieracz imion uczniów do odpowiedzi lub zadań.
 • Sound Level Meter: Miernik poziomu hałasu w klasie.
 • Backgrounds: Opcje zmiany tła tablicy, co może pomóc w dostosowaniu do różnych tematów lekcji.
 • Clock & Calendar: Zegar i kalendarz do orientacji czasowej.

Jak można wykorzystać Classroomscreen w praktyce?

Organizacja lekcji:

Timer: Ustawianie czasu na poszczególne zadania, co pomaga uczniom skupić się i zarządzać czasem.

Text Box: Wyświetlanie planu lekcji, celów edukacyjnych lub instrukcji na tablicy.

Zarządzanie klasą:

Traffic Light: Sygnalizacja dla uczniów, kiedy mogą rozmawiać, a kiedy powinni pracować cicho.

Sound Level Meter: Monitorowanie poziomu hałasu, aby utrzymać odpowiednią atmosferę pracy.

Interaktywność i zaangażowanie uczniów:

Random Name Picker:Losowe wybieranie uczniów do odpowiedzi, co sprawia, że wszyscy czują się zaangażowani.

Drawing Tool: Ilustrowanie zadań lub schematów na żywo podczas lekcji.

Wsparcie technologiczne:

QR Code: Udostępnianie uczniom linków do dodatkowych materiałów, quizów online lub filmów edukacyjnych.

Backgrounds: Zmiana tła w zależności od tematu lekcji, co może pomóc w tworzeniu odpowiedniego nastroju i kontekstu.

Wspieranie różnych form pracy:

Work Symbols: Jasne wskazanie formy pracy (np. praca indywidualna, praca w grupach), co pomaga uczniom zrozumieć oczekiwania.

Ułatwianie komunikacji:

Text Box: Wyświetlanie ważnych ogłoszeń lub przypomnień.

Przykładowe scenariusze użycia:

 • Lekcja matematyki: Użycie timera do zarządzania czasem pracy nad zadaniami, wykorzystanie random name picker do losowania uczniów do odpowiedzi, oraz traffic light do sygnalizowania, kiedy można zadawać pytania.
 • Lekcja przyrody: Wyświetlenie planu lekcji w text boxie, użycie drawing tool do rysowania diagramów roślin, oraz QR code do udostępnienia linku do filmu edukacyjnego o fotosyntezie.
 • Lekcja języka polskiego: Timer na ćwiczenia pisemne, text box z instrukcjami do zadania, sound level meter do monitorowania hałasu podczas pracy indywidualnej.

Classroomscreen to wszechstronne narzędzie, które może znacząco ułatwić prowadzenie lekcji, zwiększyć interaktywność oraz zaangażowanie uczniów, a także pomóc w utrzymaniu porządku i dyscypliny w klasie.

Jak skorzystać z narzędzia?

1. Wejdź na stronę: https://classroomscreen.com/

2. Możesz się zarejestrować, ale nie musisz.

3. Kliknij Try for free. Pojawi się wówczas tablica z narzędziami.

4. Dostosuj tło i korzystaj z dostępnym narzędzi, bez konieczności przechodzenia na zewnętrzne strony.

Wszystkie narzędzia znajdują się na dole strony.

Polecamy także nasze kompleksowe teczki

Polecamy naszą nowość

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ