Szkolenie- Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji. 

ZAGADNIENIA:

Rozporządz1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentacja zajęć z ppp.
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
4. Rozporządzenia MEN regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Cena: 60 zł

Kliknij i zapisz się