Szkolenie- Dokumentacja w pracy nauczyciela

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak przygotować i prowadzić wymaganą dokumentację szkolną oraz poznać obowiązujące regulacje prawne, skorzystaj z naszego szkolenia. ZAPRASZAMY!

DO ZAKUPIONEGO SZKOLENIA KAŻDY MA DOSTĘP PÓŁ ROKU.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podstawowej dokumentacji, którą należy przygotować, rozpoczynając pracę w szkole oraz aktów prawnych regulujących te kwestie..

ZAGADNIENIA:

1. Podstawa programowa.
2. Programy nauczania.
3. Rozkłady materiału i plany wynikowe.
4. Scenariusze i konspekty zajęć.
4. Wewnątrzszkolne i przedmiotowy zasady oceniania.
5. Dzienniki zajęć.
6. Arkusze ocen.
7. Program profilaktyczno-wychowawczy.

SZKOLENIE KUPISZ TUTAJ