Szkolenia: Praca z uczniami ze SPE

Do naszych przedszkoli i szkół uczęszcza coraz więcej dzieci i uczniów, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Mają oni zróżnicowane potrzeby, w związku z tym potrzebują dostosowanych wymagań edukacyjnych i indywidualnego podejścia.

Skorzystaj z naszych szkoleń, a otrzymasz praktyczne wskazówki!

Propozycje tematów dla Rad Pedagogicznych:

⚧Jak zaplanować PPP?
⚧Jak pracować z uczniami ze SPE?
⚧Jak zaplanować współpracę nauczycieli współorganizujących kształcenie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu?
⚧Jak dostosowywać wymagania edukacyjne?
⚧Jak organizować i prowadzić zajęcia rewalidacyjne?
⚧Jak organizować i dokumentować zajęcia z PPP?
⚧ Zadania zespołu dotyczące pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i przygotowywanie dokumentacji.
⚧Edukacja włączająca.
⚧Metodyka pracy w zróżnicowanej klasie.
⚧Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami intelektualnymi, afazją, mutyzmem wybiórczym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
⚧Metodyka pracy z uczniami wymagającymi alternatywnych metod komunikacji.
⚧TUS w pracy z uczniami ze SPE.
⚧Narzędzia wspierające pracę w zróżnicowanej klasie.
⚧AI w edukacji i terapii.

Oferta szkoleniowa: https://nodnzytaczechowska.pl/oferta-szkolen/

#szkolenia#szkoleniaSPE#szkoleniaZytaCzechowska#nodnzytaCzechowska