Sprawozdanie pedagoga specjalnego

Koniec pierwszego półrocza staje się faktem, zatem wielu z nas dokonuje podsumowań efektywności swojej pracy, oceny efektywności prowadzonych zajęć, konstruujemy oceny opisowe, ale także sprawozdania.

Jednym ze sprawozdań, które poniekąd jest nowością, to sprawozdanie pedagoga specjalnego, który jest nowym specjalistą w szkołach i przedszkolach od 1 września. 

Jak napisać sprawozdanie pedagoga specjalnego?

Nie ma wytycznych w aktach pranych, które określają jego formę, dlatego warto odnieść się w sprawozdaniu do realizacji zadań i obowiązków, które z kolei wynikają z rozporządzenia. 

O zadaniach i obowiązkach pedagoga specjalnego pisałyśmy  TUTAJ

Ważne, abyśmy w sprawozdaniu odnieśli się do wybranych obszarów, które podejmowaliśmy w trakcie swojej pracy m, in.:

 • w jaki sposób realizowaliśmy swoje zadania, 
 • w jakich obszarach, 
 • które z naszych działań były efektywne, 
 • a które wymagają poprawy,
 • z jaką ilością dzieci udało nam się współpracować,
 • w jaki sposób udzielaliśmy uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • obszary wsparcia i współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami,
 • obszary wsparcia rodziców,
 • obszary wsparcia dyrektora szkoły,
 • formy i obszary współpracy z instytucjami,
 • podjęte interwencje,
 • przeprowadzone diagnozy,
 • efektywność współpracy w zespole ds. dokumentacji,
 • własne inicjatywy dla rzecz uczniów ze SPE,
 • sposoby i formy włączania uczniów ze SPE w życie klasy i szkoły,
 • wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Nie wszystko musiliśmy zrealizować w jednym półroczu, dlatego odnosimy się do tych obszarów, które były w obszarze naszych działań. 

Pamiętajmy, że istotnym elementem sprawozdania są zawsze wnioski wyciągnięte ze swojej pracy i rekomendacje do dalszej pracy, które będą punktem wyjścia do działań w następnym półroczu. 

Sprawozdanie może mieć formę tabeli, ale może być także dokumentem opisowym, ciągłym, jednolitym, to w zasadzie nasz indywidualny wybór. 

My rekomendujemy sprawozdanie w tabeli, bo jest ono czytelne, i przejrzyste.

Przykładowe nasze sprawozdanie ma taką formę:

                                             Przykładowe sprawozdanie możesz zakupić TUTAJ

A całą teczkę pedagoga specjalnego nr 4 z wszystkimi sprawozdaniami 

i ocenami efektywności TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ

Zima już zagościła na dobre! Polecamy nasze karty pracy w temacie zimy i ferii. Oferta TUTAJ

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ