Projekty edukacyjne- inspiracje

Jedną z ulubionych metod aktywizujących, którą wykorzystujemy w pracy z uczniami jest metoda projektu.

Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Idealny projekt to projekt łączący różne dziedziny wiedzy, przedmioty i różne formy. Nie róbmy projektu jako konkursu!

A co powoduje, że nauczyciele chętnie sięgają po tę metodę nauczania i rozwiązywania problemów?

1.Poszerzają ofertę swojego przedmiotu, dzięki czemu zyskują zainteresowanie uczniów realizowanymi treściami, co przekłada się na uzyskiwane efekty.  

2.Bardzo często to uczniowie są autorami i reżyserami działań projektowych, co potęguje ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wytwory własnej i grupowej pracy.. 

3.Nauczyciele mają szansę na współpracę z innymi szkołami i wymianę doświadczeń między nauczycielami.

4.Taka forma realizacji treści programowych daje możliwość współpracy z rodzicami.

5. Z pewnością projekt jest szansą na indywidualizację pracy, gdyż różnorodność działań daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi.

Rodzaje projektów:

Ze względu na rodzaj wykonywanych działań projekty można podzielić na:  

 • badawcze („odkryć”/„sprawdzić”), 
 • literaturowe („opisać”),  
 • praktyczne („wykonać”)

Etapy projektu:

Trzon projektu stanowią jego 4 główne elementy:

 • wybór tematu,
 • określenie celów i ustalenie harmonogramu,
 • działanie, czyli realizacja działań na podstawie harmonogramu.
 • -publiczna prezentacja.

Dekalog nauczyciela realizującego z uczniami projekty:

1. Wspieraj, a nie wyręczaj!

2. Daj przestrzeń do pracy!

3. Rozbudzaj pasję i zainteresowania!

4. Dbaj o relacje i atmosferę!

5. Błędy są ok, pozwól im na nie!

6. Wszyscy w zespole są jednakowo ważni!

7. Obserwuj i reaguj!

8. Zrób coś inaczej!

9. Pamiętaj, że liczy się proces, nie efekt końcowy!

Pamiętajmy o prezentacji rezultatów projektu, które dają uczniom poczucie sprawstwa, sukcesu i satysfakcji.

Istotnym elementem jest też ewaluacja, która pozwala na ocenę efektywności realizowanych działań i i sformułowanie wskazówek i rekomendacji do realizacji kolejnych projektów.

Co da nam informację zwrotną?

 • wytwory uczniów
 • produkty projektu
 • przedstawienia, które są efektem pracy projektowej
 • prezentacja działań
 • obserwacja aktywności uczniów 
 • TIK- narzędzia do ewaluacji
 • ankiety i arkusze obserwacji

My zrealizowałyśmy szereg projektów, które mogą stanowić dla Państwa inspiracje. Propozycje tematów i działań projektowych prezentujemy poniżej:

Kolekcja wakelet znajduje się TUTAJ

Kod qr

https://embed.wakelet.com/wakes/5neJg6qAWI7vEp8IGOgz4/list?border=1

Przedstawiam także kilka tematów projektowych, które mam nadzieję staną się dla Was inspiracją.

1. Projekt „Sztuka bez granic”: Uczniowie będą mieli okazję eksperymentować z różnymi formami sztuki, takimi jak malarstwo, rzeźba czy fotografia, aby wyrazić swoje emocje i myśli w kreatywny sposób, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności artystyczne.

2. Projekt „Odkrywcy przyrody”: Poprzez wspólne wyprawy do parków, ogrodów botanicznych i innych miejsc natury, uczniowie będą zgłębiać tajemnice świata roślin i zwierząt, ucząc się jednocześnie o ekosystemach i znaczeniu ochrony środowiska naturalnego.

3. Projekt „Sztuka dla wszystkich”: Uczniowie będą mieli okazję eksplorować różne formy sztuki, takie jak malarstwo, rzeźba czy muzyka, aby wyrazić swoje emocje i wyobraźnię, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności artystyczne.

4. Projekt „Ekologia w praktyce”: Uczniowie będą uczestniczyć w różnorodnych działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego, takich jak sadzenie drzew, segregacja odpadów czy dbanie o miejsca publiczne, aby kształtować świadomość ekologiczną i promować proekologiczne zachowania.

5. Projekt „Odkrywanie Nauki przez Zabawę”: Poprzez interaktywne eksperymenty i doświadczenia uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, rozwijając umiejętności obserwacji, dedukcji i współpracy w grupie w przyjazny i motywujący sposób.

6. Projekt „Kuchenne Przygody”: Poprzez wspólne gotowanie, degustację różnorodnych potraw i zdobywanie podstawowych umiejętności kulinarne, uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania kulinarnie oraz umiejętności społeczne i samodzielność w codziennym życiu.

7. Projekt „Sportowe Wyzwania”: Poprzez różnorodne aktywności fizyczne, gry i zawody sportowe, uczniowie będą rozwijać sprawność fizyczną, umiejętności team-buildingowe oraz ducha rywalizacji, promując aktywny i zdrowy styl życia.

8. Projekt „Historia w Praktyce”: Uczniowie będą badać historyczne wydarzenia poprzez rekonstrukcje kostiumowe, wykonywanie replik artefaktów oraz tworzenie prezentacji multimedialnych, aby lepiej zrozumieć przeszłość i rozwijać umiejętności badawcze.

9. Projekt „Kreatywne Technologie”: Uczniowie będą tworzyć projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak robotyka, programowanie komputerowe czy projektowanie graficzne, aby rozwijać umiejętności techniczne i kreatywne myślenie.

10. Projekt „Podróże przez Literaturę”: Poprzez czytanie i analizę literatury z różnych epok i kultur, uczniowie będą zgłębiać różnorodne tematy, rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz empatię poprzez identyfikowanie się z bohaterami i ich historiami.

11. Projekt „Zdrowe Żywienie, Zdrowe Życie”: Poprzez warsztaty kulinarne, wycieczki do lokalnych gospodarstw rolnych oraz zajęcia z edukacji żywieniowej, uczniowie będą uczyć się o znaczeniu zdrowego odżywiania, rozwijając umiejętności kulinarne i świadomego wyboru żywności.

12. Projekt „Ekspresja Teatralna”: Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, przygotowywać scenariusze, ćwiczyć przedstawienia i wystawiać spektakle, aby rozwijać umiejętności aktorskie, kreatywność oraz pewność siebie.

13. Projekt „Zdrowy umysł, zdrowe ciało”: Poprzez zajęcia z jogi, medytacji, mindfulness oraz warsztaty z rozwoju osobistego, uczniowie będą dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, rozwijając umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.

14. Projekt „Techniki relaksacyjne”: Uczniowie będą poznawać różne techniki relaksacyjne, takie jak oddechowe, progresywne rozluźnianie mięśni czy wizualizacje, aby rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem oraz poprawiać samopoczucie psychiczne.

15. Projekt „Odkrywanie sztuki ludowej”: Uczniowie będą eksplorować tradycyjne formy sztuki ludowej, takie jak haftowanie, malowanie na szkle czy wyroby z gliny, aby rozwijać kreatywność, umiejętności manualne oraz szacunek dla dziedzictwa kulturowego.

 ☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wskazówki i wybrane aktywności.

3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

Ilość stron: 54

E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.

Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja#zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ