Materiały do nauki języka angielskiego. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

49,00 

Kategoria:

Serdecznie zapraszam do zakupu materiałów, które ułatwią uczniom SP przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty, ale także do nauki języka angielskiego.

Co zawiera pakiet materiałów pdf ❓❓❓

✅Zagadnienia:

1. Stopniowanie przymiotników

2. Czasowniki frazowe (2 części)

3. Przymiotniki i przysłówki

4. Zaimki dzierżawcze

5. Present Simple or Present Continuous

6. Czasowniki modalne

7. What, who, where, when, why

8. Pytania

9. Przyimki (2 części)

10. Przyimki czasu (in, on, at)

11. Przydatne zwroty

12. Much, many, a lot of, little, few, some, any ( 2 części)

13. Strona bierna

14. Przymiotniki – ED or ING?

15. Past Simple or Past Participle

16. Czasowniki – be, have, can do opisywania umiejętności i osobowości

17. Tłumaczenia zdań (2 części)

18. Wyrażanie planów na przyszłość: Future Simple, Present Continuous, be going to

19. Reakcje

20. Parafrazy (2 części)

21. Mieszanka wszystkich czasów

22. Tryby warunkowe (0, I, II)

23. Present Perfect (since or for)

24. Przyimki miejsc (in, on, at)

25. Kolokacje (make, do)

26. Past Simple or Present Perfect

27. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

28. Past Simple or Past Continuous

29. Spójniki (and, so, but, because)

30. Dialogi

31. Przyimki po czasownikach

32. Przyimki po przymiotnikach

33. Słowotwórstwo

34. Słownictwo (environment, travelling & tourism, work, personality)

❗️❗️❗️BONUS ❗️❗️❗️

✅Każdy kto zakupi pakiet materiałów, bezpłatnie otrzyma materiał ćwiczeniowy i utrwalających w postaci prezentacji zwierającej:

– materiały dydaktyczne – Present Simple vs Present Continuous- 47 stron Teoria + zadania-

ponad 250 przykładów!!!

Materiały zakupisz TUTAJ