Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025

⚧Znamy już podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025❗️❗️❗️

⚧Jestem pozytywnie zaskoczona, że nie ma rewolucji, a raczej kontynuacja i poszerzenie wcześniejszych kierunków.

Mogę Was zapewnić, że kadra mojego Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl z przyjemnością zrealizuje wszystkie obszary tematyczne w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Żałuję tylko, że nie ma zapisu wprost o higienie cyfrowej.

Oferta szkoleń: https://nodnzytaczechowska.pl/

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025:

1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.

3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.

7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

#kierunkipolitykisoświatowejpaństwa#szkolenia#szkoleniaZytaCzechowska#nodnZytaCzechowska

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst „NO DN ZYTA CZECHOWSKA specjalni. pll PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA ROK SZKOLNY 2024/2025 WWW.NODNZYTACZECHOWSKA.PL ZAMÓW 48668-348-494 SZKOLENIE >>>>> kontakt@nodnzytaczechowska.pl”

Wszystkie reakcje:

37Konrad Wierzchowski, Joanna Hofman i 35 innych użytkowników