Autor zczechowska1

WEBINAR- zmiany w awansie zawodowym nauczyciela 10.08.2022 r.

Od 1 września 2022 r. mają obowiązywać zmiany w Karcie Nauczyciela związane z reformą awansu zawodowego nauczyciel.Zmiany odejmują zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego;odejściu od odbywania sformalizowanych staży;położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.Ścieżka…

Autor zczechowska1

AKREDYTACJA OŚRODKA NA KOLEJNE 5 LAT WYDANA PRZEZ KURATORA OŚWIATY

Jest mi ogromnie miło poinformować Państwa, że ośrodek z dniem 7 lipca, otrzymał akredytację na kolejne 5 lat. Akredytację wydał Wielkopolski Kurator Oświaty. Dzięki tej decyzji nasze szkolenia posiadają akredytację, a tym samym Państwo mają…

Autor zczechowska1

SZKOLENIA- NOWY AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Pojawiły się już projektu zmienionych aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jeśli wejdą w życie od września czeka nas dużo zmian. Nie tylko w sprawie awansu, ale także oceny pracy nauczyciela.…

Autor zczechowska1

Rada Programowa Fundacji Orange

Informacja jest już oficjalna, zatem mogę wyrazić swoją wdzięczność, zaszczyt i radość z powodu zaproszenia mnie przez Fundacja Orange do współpracy w Radzie Programowej Fundacji.

Autor zczechowska1

Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej IPET i WOPFU

Pracujesz z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub udzielasz jej w trakcie bieżącej pracy z uczniem? Jeśli tak, to nasze szkolenie jest dla Ciebie! Podczas szkolenia dowiesz…

Autor zczechowska1

KADRA I OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA

Szanowni Państwo Dyrektorki i Dyrektorzy, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z oferty szkoleń, webinarów i kursów, które przygotował dla Was nasz ośrodek wraz z fantastyczną i niepowtarzalną kadrą. Oferta szkoleń: https://nodnzytaczechowska.pl/…

Autor zczechowska1

SZKOLENIE: PODSUMOWANIE AWANSU ZAWODOWEGO

Jeżeli kończysz staż na wyższy stopień awansu zawodowego, skorzystaj z naszego wsparcia i zapisz się na webinar podczas którego uzyskasz: