NOWY AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA- PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Od 1 września 2022 r. mają obowiązywać zmiany w Karcie Nauczyciela związane z reformą awansu zawodowego nauczycieli.

Zmiany odejmują;

– zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego,

– odejście od odbywania sformalizowanych staży,

– położenie większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.

Infografika przedstawia ścieżkę awansu przed zmianami i po zmianach:

Ścieżka zawodowa nauczyciela po zmianie:

1. Przygotowania do zawodu nauczyciela  – 3 lata i 9 miesięcy, w wymiarze skróconym 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed zatrudnieniem w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą.  

Nauczyciel mianowany.

Nauczyciel dyplomowany  – po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Pamiętajmy o przepisać przejściowych dla nauczycieli, którzy są już na ścieżce awansu zawodowego, dla tych, którzy mają już stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

1. W przepisach przejściowych uwzględniona zostanie sytuacja nauczycieli, którzy już mają stopień nauczyciela kontraktowego, lub rozpoczęli właśnie staż. W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego zostanie skrócony o rok. 

2. Nauczyciele mianowani, którzy do wejścia w życie przepisów nie osiągnęli stopnia nauczyciela dyplomowanego do 2027 r. mogą to zrobić na zasadach dotychczasowych. Skraca się im wymagany okres pracy w szkole  o dwa lata  jeżeli:

– odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego według poprzednich przepisów,

– uzyskali przed 1.09.2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa,

– uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc urlopowanym ze względu na pełnienie funkcji w związkach zawodowych, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Przygotowałyśmy kilka infografik, które te przepisy wizualizują.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na temat nowego awansu zawodowego nauczycieli wykup nasze szkolenie, do którego otrzymasz dostęp na pół roku.

Szkolenie znajduje się TUTAJ

Szukasz sprawdzonych szkoleń?

Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów,  do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.

Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.