Nagranie wideo z konferencji: Jakość w edukacji

8 września 2021r., odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja online zorganizowana przez nasz ośrodek. Prelegentami byli fantastyczni nauczyciele, trenerzy, a przede wszystkim praktycy.

Głównym celem konferencji było wskazanie obszarów edukacji, które naszym zdaniem są najbardziej istotne i ważne w kontekście jakości pracy nauczycieli, szkoły i uczniów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak nauczyciele postrzegają jakość w edukacji, to zapraszam do obejrzenia wideo, które jest relacją z tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia.