Kreatywne pomoce dydaktyczne w 3D

Jednym z zadań pedagoga specjalnego jest rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów. Określanie ich mocnych stron, ale także trudności z którymi się borykają. Niwelowanie dysfunkcji i uzupełnienie deficytów utrudniających funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i rozwój umiejętości oraz pozyskanie wiedzy będzie bardziej efektywne, kiedy dostosujemy nie tylko metody, formy pracy, przestrzeń klasową, polecenia, komunikaty, sposób sprawdzania wiedzy czy oceniania, ale także dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Idealnym rozwiązaniem w pracy z uczniami ze SPE jest przygotowywanie kreatywnych pomocy dydaktycznych np. z elementów, którym nadamy drugie życie (patyczki, kartoniki, puszki, pudełka, guziki i inne).

Od wielu lat uczniowie w mojej szkole podczas zajęć z przysposobienia do pracy lub w ramach projektów edukacyjnych przygotowują pomoce dydaktyczne, które sami wykorzystują, ale także udostępniają je innym uczniom i nauczycielom do ćwiczeń np. w ramach zajęć rewalidacyjnych.

Teraz mamy nowoczesny sprzęt, który możemy wykorzystać do tworzenia spersonalizowanych pomocy. Są to np. długopisy 3D, które mogą być bardzo pomocne i aktywizować uczniów do tworzenia.

Dzięki długopisom możemy przygotować takie pomoce, których nie kupimy w sklepie. A radość z samodzielnie wykonanych przedmiotów, poczucie sprawstwa i sukcesu są bezcenne.

Rekomendujemy przygotowywanie takich pomocy, które sprawiają, że nauka i terapia stają się jeszcze bardziej kreatywne, atrakcyjne i efektywne, a uczniowie mają ogromną satysfakcje z dobrze wykonanej pracy i przede wszystkim uwielbiają czuć się sprawcami, wzrasta ich poczucie własnej wartości, bo wiedzą, że ich wytwory są komuś potrzebne.

Poza tym takie pomoce są przygotowywane pod konkretne dysfunkcje i potrzeby uczniów, co sprawia, że nauka i terapia jest spersonalizowana, a tym samym skuteczniejsza.

Aby, ułatwić wyszukiwanie moich pomysłów, założyłam bloga, na którym będę pokazywała i prezentowała wykonane długopisem 3D pomoce z krótkim opisem ich zastosowania.

Blog znajduje się TUTAJ

Poza tym pomysły na kreatywne pomoce znajdziecie na współprowadzonym przeze mnie blogu specjalni.pl TUTAJ