JAKOŚĆ W EDUKACJI- OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Przed nami nowy rok szkolny 2021/2022.Wszystkim nam: nauczycielom, rodzicom i uczniom zależy na jakości nauczania.

Czas edukacji zdalnej jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu, że relacje, odpowiednia przestrzeń do rozwoju, właściwa metodyka nauczania, ale przed wszystkim uważność na siebie i innych jest niezwykle ważna i warunkuje efektywność nauczania.

Dlatego u progu nowych wyzwań zapraszamy Państwa na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję – Jakość w edukacji. Fantastyczni nauczyciele, trenerzy i praktycy postarają się odpowiedzieć na pytanie czym dla nich jest jakość w edukacji.

Kogo Zapraszamy? Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów….słowem, wszystkich, dla których edukacja to to jakość i dla których rozwój dzieci jest ważny.

Program konferencji POBIERZ TUTAJ

Zapisz się na konferencję TUTAJ