Jak wdrożyć innowację pedagogiczną?

Coraz więcej nauczycieli, pedagogów i terapeutów podejmuje działania innowacyjne w szkołach i placówkach oświatowych. Poprzez niestandardowe działania chcą podnosić jakość i efektywność edukacji. Chcą stworzyć przyjazne, nowoczesne i aktywne przestrzenie do rozwijania przeróżnych kompetencji.


Czym zatem jest innowacja pedagogiczna?

– Innowacja to: robienie czegoś innego lub zrobienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją!

– Innowacja to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, którego celem jest poprawa jakości pracy szkoły. 

Działanie innowacyjne powinno być:

● celowe – ma jasno określone efekty, które można dzięki niej uzyskać,

● planowe – zawiera przemyślany harmonogram działań i aktywności,

● zorganizowane – przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki,

● kontrolowane – ma określony sposób ewaluacji.

Jakie są rodzaje innowacji?

Programowe – dotyczą zmian lub modyfikacji programów kształcenia i wiążą się często ze zmianami systemu szkolnego wprowadzanymi przez władze oświatowe.

– Metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania, uczenia się i wychowania oraz wiążą się bezpośrednio z warsztatem pracy nauczyciela, w tym również z zastosowaniem środków dydaktycznych w procesie nauczania (nowoczesna technologia kształcenia).

– Organizacyjne – dotyczą strony organizacyjnej procesu dydaktyczno- wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie, wychowawczego, organizacji życia szkoły i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania w oświacie.

Po co wdrażać innowacje w szkole?

1. Stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych jest jednym z zadań systemu oświaty. Dlatego wspieranie nauczycieli w stosowaniu nowatorskich rozwiązań wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły.

2. Innowacja występuje także w wymaganiach kwalifikacyjnych w awansie zawodowym nauczyciela.

3.  Uatrakcyjniają i wzbogacają proces dydaktyczno- terapeutyczny.

4. Promują szkołę i podnoszą jakość jej funkcjonowania.

5. Włączają w funkcjonowanie placówki rodziców, instytucje i społeczność lokalną.

6. Aktywizują uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Są impulsem do zmiany.

Przykłady ostatnich naszych wdrożonych innowacji  poniżej, a po więcej zapraszamy na szkolenie:

1. „ANIMACJA, GRY I KOMIKSY 3D W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH UCZNIÓW” Opis znajduje się TUTAJ

2. LEKTURY W 3D. Opis znajduje się TUTAJ

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zaplanować i jak wdrożyć innowację pedagogiczną skorzystaj z naszego szkolenia ZAGADNIENIA NA SZKOLENIE:✅ Planowanie i efektywne wdrażanie innowacji pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce edukacyjnej. ✅ Włączanie uczniów i nauczycieli do aktywnej, kreatywnej i innowacyjnej działalności.✅ Wpływ innowacji na motywację do działania, zmianę zachowań i postrzegania realizowanych treści i samej nauki oraz wizerunku szkoły i placówki. ✅ Sposoby na zintegrowanie społeczności szkolnej i włączanie rodziców do realizacji innowacyjnych zadań.
OTRZYMASZ:✅ Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.✅ Przykładowy opis innowacji pedagogicznej.✅ Kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej.✅ Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej.✅ Certyfikat.

Szkolenie zakupisz  TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów i szkoleń TUTAJ

🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.


 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!

TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.
Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.9. Szablony gotowych prezentacji.10. Opiekun stażu i jego zadania.11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.9. Mentor i jego zadania.10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.11. Przykładowe pytania na egzamin.12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/
Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:

https://www.facebook.com/Awans-zawodowy-nauczyciel-na-%C5%9Bcie%C5%BCce-rozwoju-118770911142667

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. IIZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ
Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ