EWALUACJA IPET WOPFU I PPP

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:
? jak dokonać ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
? jak przeprowadzić analizę efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluację zakresu i sposobu dostosowań.
Zapisz się na WEBINAR. Otrzymasz wzory dokumentów do edycji oraz certyfikat. ZAPRASZAMY!

DLA KOGO?

Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

PLAN SZKOLENIA:

1. Przepisy prawa oświatowego.

2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?

4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.

5. Przykładowa dokumentacja- jak ją przygotować?

CO OTRZYMASZ:

1. Wzory dokumentów do edycji.

2. Certyfikat.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ