zczechowska1

zczechowska1

WEBINAR- Myślenie wizualne i notatki graficzne cz. II

PROWADZĄCY:Mateusz Łysek- Mateusz Łysek – nauczyciel historii, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie. Główne zainteresowania skupiają się wokół myślenia wizualnego w edukacji. Od kilku lat wprowadza z powodzeniem sketchnoting na swoich lekcjach.…

WEBINAR- ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

WEBINAR- ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH! Pracujesz z uczniami posiadającymi orzeczenie i chcesz poznać przepisy i zasady dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych? Chcesz poznać ciekawe narzędzia, ćwiczenia i metodykę prowadzenia tych zajęć?