zczechowska1

zczechowska1

Kreatywne kołeczki

Zajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Zadaniem całego procesu rewalidacyjnego jest zapobieganie pogłębianiu się istniejących już zaburzeń,…

Sprawozdanie pedagoga specjalnego

Koniec pierwszego półrocza staje się faktem, zatem wielu z nas dokonuje podsumowań efektywności swojej pracy, oceny efektywności prowadzonych zajęć, konstruujemy oceny opisowe, ale także sprawozdania. Jednym ze sprawozdań, które poniekąd jest nowością, to sprawozdanie pedagoga specjalnego, który jest nowym specjalistą…

Sensoryczne patyczki

Pomysł na ciekawe, niesztampowe pomoce dydaktyczne, do wykorzystania podczas lekcji ale przede wszystkim  zajęć rewalidacyjnych- to  kreatywne patyczki. Ciekawostką jest to, że takie pomoce pomoce, od wielu lat przygotowywali nasi najstarsi uczniowie w klasie przysposabiającej do pracy, realizując projekt edukacyjny…

Pomoce 3D

Zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, mała sprawność manualna i niezgrabność ruchowa to podstawowe dysfunkcje uczniów ze SPE. Aby pomóc usprawnić te słabiej rozwinięte obszary, można przygotowywać własne, kreatywne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, które  ułatwią nabywanie pożądanych umięjętności.  Korzystając z długopisów 3D,…

OFERTA NASZEJ KADRY- NAUCZYCIELI PRAKTYKÓW

Ośrodek oprócz ofert szkoleń oferowanych przez specjalni.pl zaprasza do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń przez wykwalifikowanych nauczycieli z całej Polski. w imieniu swoim i fantastycznej kadry, zapraszam do współpracy i skorzystania z oferty naszego, akredytowanego ośrodka. Prowadzący szkolenia to fantastyczni…

Szkolenia dla Centrum Kompetencji Vulcan- współpraca

🕸 Mam ogromną przyjemność, już po raz kolejny współpracować w zakresie szkoleń z firmą Vulcan. Zapraszamy Was na szkolenie „Jak nie zgubić dziecka w sieci, czyli kreatywne wykorzystanie zasobów Internetu”, które poprowadziła Zyta Czechowska, nauczycielka, terapeutka SPE i pasjonatka nowoczesnych…

Szkolenie w SP nr 8 w Gdańsku

Dzisiejsze popołudnie bardzo kreatywne i pracowite. Prowadzę szkolenie dla fantastycznych nauczycieli i niesamowitej Pani Dyrektor, Katarzyna Kędzioł z Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8 w Gdańsku. Tym razem długopisy 3D ich kreatywne wykorzystanie w edukacji. Powstały takie cuda! Podczas szkolenia: Zapraszam…

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.…