zczechowska1

zczechowska1

Język inkluzywny i włączający

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest rozwijanie świadomości społecznej na temat  praw osób z niepełnospranwoścami i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.…

Narzędzia TIK w terapii ucznia z dysleksją

Dysleksja to  trudności w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów,  nie posiadają dysfunkcji intelektualnych, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych. Pamiętać należy przy tym, że   dysleksja to…

Mutyzm wybiórczy w pigułce

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby.  Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa…